کارگاه آموزشی کمیسیون های ...
کارگاه آموزشی کمیسیون های شهرداری

استاد:رامتین قانع
زمان:۱۴۰۳/۰۵/۱۰
         
کارگاه آموزشی دادرسی در د ...
کارگاه آموزشی دادرسی در دیوان عدالت اداری

استاد:دکتر مرتضی عاشوری
زمان:۱۴۰۳/۰۵/۱۷
         
کارگاه آمورشی ایرادات کار ...
کارگاه آمورشی ایرادات کاربردی در دعاوی کیفری

استاد:محمد صادق امانی
زمان:۱۴۰۳/۰۵/۲۴
         
 1   

کارگاه آموزشی دعاوی مرتبط ...
کارگاه آموزشی دعاوی مرتبط با وثایق بانکی

استاد:دکتر یاسر مرادی
زمان:۱۴۰۳/۰۴/۲۰
         
کارگاه آموزشی تخلیه اماکن ...
کارگاه آموزشی تخلیه اماکن مسکونی و تجاری بر مبنای قانون 76

استاد:دکتر جواد خالقیان
زمان:۱۴۰۳/۰۴/۱۳
         
کارگاه آموزشی اراضی ملی و ...
کارگاه آموزشی اراضی ملی و رفع تداخلات

استاد:قدرت عموزاد مهدیرجی
زمان:۱۴۰۳/۰۳/۳۰
         
کارگاه آموزشی بایدها و نب ...
کارگاه آموزشی بایدها و نبایدهای خواسته دعوی با تکیه بر رویه قضایی

استاد:وکیل سید محمدرضا حسینی
زمان:۱۴۰۳/۰۳/۲۳
         
کارگاه آموزشی حقوق داوری
کارگاه آموزشی حقوق داوری

استاد:دکتر بهرام بهرامی
زمان:۱۴۰۳/۰۲/۰۵
         
دوره آموزشی حقوق و تکالیف ...
دوره آموزشی حقوق و تکالیف کارفرما و کارگر

استاد:محمد حسین قشقایی
زمان:۱۴۰۲/۱۲/۲۱
         
کارگاه آموزشی دعاوی تصرف  ...
کارگاه آموزشی دعاوی تصرف و مالکیت

استاد:دکتر جواد خالقیان
زمان:۱۴۰۲/۱۱/۳۰
         
کارگاه آموزشی هنر لایحه ن ...
کارگاه آموزشی هنر لایحه نویسی

استاد:دکتر حسن کیا
زمان:۱۴۰۲/۱۱/۱۶
         
کارگاه تخصصی فرآیندهای دا ...
کارگاه تخصصی فرآیندهای دادرسی جنایی در پرونده های قتل

استاد:دکتر علی دلداری
زمان:۱۴۰۲/۱۱/۰۲
         
شروط حاکم بر قرارداد محرم ...
شروط حاکم بر قرارداد محرمانگی

استاد:سمانه کافتری
زمان:۱۴۰۲/۱۰/۱۱
         
دوره تخصصی آیین دادرسی دع ...
دوره تخصصی آیین دادرسی دعاوی حقوق مالکیت فکری

استاد:دکتر حسن لجم اورک
زمان:۱۴۰۲/۰۹/۲۲
         
کارگاه تخصصی اعتراض ثالث  ...
کارگاه تخصصی اعتراض ثالث در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مدنی

استاد:دکتر سید عباس موسوی
زمان:۱۴۰۲/۰۹/۱۲
         
دوره تخصصی آیین تنظیم قرا ...
دوره تخصصی آیین تنظیم قراردادهای بین المللی

استاد:دکتر سید نصرالله ابراهیمی
زمان:۱۴۰۲/۰۸/۲۸
         
کارگاه تخصصی آیین دادرسی  ...
کارگاه تخصصی آیین دادرسی جرایم سایبری

استاد:دکتر امین تویسرکانی
زمان:۱۴۰۲/۰۸/۱۴
         
کارگاه آموزشی دعوای تخلیه ...
کارگاه آموزشی دعوای تخلیه اماکن تجاری

استاد:دکتر جواد خالقیان
زمان:۱۴۰۲/۰۷/۲۹
         
کارگاه تخصصی حقوق تألیف،  ...
کارگاه تخصصی حقوق تألیف، ترجمه و نشر

استاد:دکتر سید عباس حسینی نیک
زمان:۱۴۰۲/۰۶/۲۰
         
 1