مجمع علمی و فرهنگی مجد مؤسسه ای خصوصی است که توسط دکتر سید عباس حسینی نیک از سال 1369 تأسیس گردیده و بطور تخصصی در حوزه حقوق فعالیت دارد.

سابقه مجد از 34 سال گذشته و شمار آثار منتشر شده از 2000 عنوان فراتر رفته است. علاوه بر کتاب، انتشار بیش از شصت شماره از مجلات حقوقی مجد و همچنین فعالیت های پژوهشی و حقوقی بخصوص در حوزه حقوق مالکیت فکری و انتخاب ناشر نمونه سال جمهوری اسلامی ایران برای سه سال (93 و 94 و 97) در کارنامه مجد می باشد.

 این مجمع در حال حاضر دارای زیر مجموعه های زیر است:

 انتشارات مجد

-  انتشارات امجد

- دفتر مطالعات و آموزش های حقوقی مجد

-  ماهنامه حقوقی مجد

-  فصلنامه نظریه های حقوقی

-  فروشگاه مرکزی مجد

-  سایت فروشگاهی آثار چاپی و الکترونیکی مجد   www.majdpub.ir

-  دفتر حقوق آفرینش های فکری  www.booklaw.ir

 

دکتر سيدعباس حسيني‌نيك

مدير انتشارات

مدير پخش و فروش

مدير توليد