اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۶
مسئولیت جهانی برای حقوق بشر - حراج شده

دسته بندی: حقوق عمومي - حقوق توسعه

شابک:

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
داخل کتاب کاملا سالم و مقداری از جلد آن با چسب ترمیم شده است