اطلاعات کتاب فیلم
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۲۶


کتاب فیلم دوره آموزشی کاربردی حقوق ثبت اسناد

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب فیلم: ۶۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب فیلم کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده بر روی ویندوز - اندروید- iOS-

        موبایل خود را وارد نمایید
كتاب فيلم هاي آموزشي مجد در محيط نرم افزار spotplayer در رايانه و گوشي همراه قابل استفاده است.
جلسه اول - آثار و امتيازات اسناد رسمي
1 ـ وجوه افتراق محويات و مندرجات سند
2 - حدودا اعتبار اسناد رسمي
4- مرور زمان در اسناد رسمي
5 ـ موارد ثبت اجباري اسناد و استثنائات آن
جلسه دوم - مباني ابطال و اصلاح سند مالكيت
1 ـ مستندات قانوني
2 ـ مصاديق و موارد ابطال و اصلاح
جلسه سوم ـ ابطال اجرائيه و بطلان دستور اجرا
1 ـ اعتراض به عمليات اجرائيه ثبتي / مراجع صدور اجرائيه / انواع اسناد لازم الاجرا
2 ـ بحثي پيرامون نحوه درخواست اجرائيه براي چك و نكات كاربردي آن
3 ـ اعتراض ثالث به عمليات اجرائي ثبتي (نقد و تحلي رأي وحدت رويه جديد الصدور)
جلسه چهارم ـ مباحث كاربردي در خصوص مزايده
1 ـ آگهي مزايده
2 ـ مندرجات آگهي مزايده
3 ـ موارد تجديد مزايده
4 ـ اشخاص محروم از شركت در مزايده
5 ـ خاتمه عمليات مزايده
6 ـ موارد ابطال مزايده