اطلاعات کتاب فیلم
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۴


کتاب فیلم دوره آموزشی بایدها و نبایدهای خواسته دعوی با تکیه بر رویه قضایی

دسته بندی:

شابک: ۰

سال چاپ:۱۴۰۳

۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب فیلم: ۵۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب فیلم کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده بر روی ویندوز - اندروید- iOS-

        موبایل خود را وارد نمایید
۱) تاثیر عنوان خواسته بر مرحله‌ی اجرای رأی
۲) توجه به ترافعی بودن دعوا در تعیین خواسته
۳)رعایت عناوین قانونی در تعیین خواسته
۴) مقدمات ضروری قبل‌از خواسته اصلی
5) تأثیر مقررات ماهوی بر تعیین خواسته