اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۷۵


نقش قوه قضاییه در تضمین حق بر هوای پاک و پیشگیری از آلودگی هوا «مبانی ، ظرفیت ها و سازوکارها »

دسته بندی: حقوق محيط زيست

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۷۶

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- چهارچوب مفهومي
2- حق بر هواي پاك؛ ماهيت، مباني و منابع
3- جايگاه حق بر هواي پاك در نظام حقوقي ايران و نقش دولت و شهرداريها در پيشگيري از آلودگي هوا
4- مباني حقوقي مسئوليت قوهي قضاييه در تضمين حق بر هواي پاك
5- ظرفيتهاي قوهي قضاييه در تضمين حق بر هواي پاك و پيشگيري از آلودگي هوا
6- دادسرا
7- سازمان بازرسي كل كشور
8- مراجع قضايي
9- سازوكارهاي تضمين حق بر هواي پاك و پيشگيري از آلودگي هوا
10- دادخواهي زيست محيطي
11- سازوكارهاي تضمين حق بر هواي پاك