اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۵
قانون تعزیرات حکومتی - حراج شده

پدیدآوران:
دسته بندی: مجموعه قوانين - قوانين جيبي و رقعي

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۳۲ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
محتوای کتاب قانون به تاریخ گذشته است