اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۵۱۹قانون شوراهای اسلامی

پدیدآوران:
دسته بندی: مجموعه قوانين - قوانين جيبي و رقعي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۲۱۳

سال چاپ:۱۴۰۳

۳۰۰ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- متن كامل قانون تشكيلات وظايف وانتخابات شوارهاي اسلامي
2- شورادرقانون اساسي
3- آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وشهرك
4- آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا وبخش
5- آئين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار
6- قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري
7- مواد 45 تا 49 ق شهرداري