اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۴۴۲قانون ثبت احوال

پدیدآوران:
دسته بندی: مجموعه قوانين - قوانين جيبي و رقعي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۲۶۸

سال چاپ:۱۴۰۳

۲۳۴ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-قانون ثبت احوال كل كشور به سازمان ثبت احوال كشور
2- قانون ثبت احوال
3- قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها
4- قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
5- دستورالعمل مربوط به تغيير نام
6- دستورالعمل مربوط به نام خانوادگي
7- قانون حمايت از كودكان بي سرپرست
8- قانون راجع به رشد متعاملين
9- قانون راجع به انگشت نگاري