اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۵۰۲قانون کار

دسته بندی: مجموعه قوانين - قوانين جيبي و رقعي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۳۸۱

سال چاپ:۱۴۰۳

۲۵۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۲۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- متن كامل قانون كار
2- اصول قانون اساسي مربوط به قانون كار
3- بخشنامه درباره دستمزد كارگران كارگاههايي كه كمتر از ده كارگر دارند
4- قانون بيمه بيكاري وآئين نامه اجرايي آن
5- آئين نامه اجرايي م 129 ق كار جمهوري اسلامي ايران
6- آئين نامه كارهاي سخت وزيان آور
7- آئين نامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار
8- آئين نامه چگونگي تشكيل جلسات ونحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف
9- بخشنامه افزايش حقوق كارگران در 1400
10- ماليات بر درآمد حقوق