اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۳آسیب شناسی اسناد رهنی در نظام بانکی کشور

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق تجارت - حقوق بانكي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۶۴۴

سال چاپ:۱۴۰۳

۱۴۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - تعریف رهن
2- رابطه مفهومی رهن با وثیقه
3- معاملات معارض با حق بانک در سند رهنی
4- مشکلات بانکها قبل و بعد از تملک مورد رهن
5- انواع قراردادهای ناقله معارض با سند رهنی
6-مشکلات بانکها قبل از تملک مورد رهن
7- وضعیت و آثار قراردادهای ناقله در رابطه با عین مرهونه
8- مشکلات بانکها بعد از تملک مورد رهن