اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۴۲
حقوق تجارت ج ـ 4 ( ورشکستگی )- حراج شده

دسته بندی: حقوق تجارت - حقوق تجارت 4 ( ورشكستگي )

شابک:

سال چاپ:۰

۲۵۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
این کتاب کاملا سالم و فقط چاپ 97 می باشد