اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۸۵۲law lingo «زبان حقوق»

دسته بندی: فرهنگ و دانشنامه هاي حقوقي - فرهنگ حقوقي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۴۲۶

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
Private Law
Lesson One: Property Law
Lesson Two: General Principles of Contract Law
Lesson Three: Offer and Acceptance
Public Law
Lesson One: An Overview of Public Law
Lesson Two: Developments and Origins of Public Law
Lesson Three: The Key Principles of Public Law
Criminal Law
Lesson One: What Is a Crime and Who Is an Offender?
Lesson Two: Classification & Elements of a Crime
Lesson Three: Criminal Responsibility and Culpability
International Law
Lesson One: The History of International Law
Lesson Two: The Sources of International Law
Lesson Three: The Law of Treaties