اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۳مسئولیت مدنی جلد اول «بازچاپ1403»

دسته بندی: حقوق مدني - مسئوليت مدني / خسارات مادي و معنوي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۲۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مسئوليت
2- انواع مسئوليت
3- دارا شدن بدون جهت
4- ايفاء ناروا
5- اداره فضولي مال غير
6- مسئوليت مدني به معني خاص
7- اتلاف
8- اركان مسئوليت مدني
9- مسئوليت هاي خاص (ويژه)
10- مسئوليت هاي ناشي از فعل غير
11- مسئوليت هاي ناشي از مالكيت و حفاظت و نگهداري از اشياء و حيوانات