اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۷


حقوق مسئولیت مدنی «بررسی تطبیقی حقوق رومی، کامن لا ، فقه و ایران»

دسته بندی: حقوق مدني - مسئوليت مدني / خسارات مادي و معنوي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۶۵۱

سال چاپ:۱۴۰۳

۲۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1. مفهوم خطا و مسئولیت مدنی در حقوق رومی
2.مفهوم خطا و مسئولیت مدنی در کامن لا
3.مفهوم خطا و ضمان در فقه
4. مفهوم خطا، مسئولیت مدنی و ضمان در حقوق ایران
5.مقایسه مسئولیت مدنی با دیگر نظامهای مسئولیت
6.مسئولیت مدنی و قراردادی
7.مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
8. ضرر های جانی
9. ضررهای معنوی
10. ارتکاب فعل زیان بار
11. فعل شخص
12. فعل اشیاء تحت تصرف